12 वें संमेलन

१२व्या साहित्य संमेलनांत

१२व्या साहित्य संमेलनांत

बारावें संमेलन, गुंडू सिताराम आमोणकार नगर (सारस्वत विद्यालय संकुल, खोर्ली) म्हापशें-गोंय हांगा ५ आनी ६ मार्च १९९४ ह्मा दिसांनी भरलें. तियात्र ह्मा कोंकणी नाट्यप्रकाराचे जनक म्हण जाका पाचारतात,त्या बाब लुकाजीन रिबैर हांचे नांव संमेलनाचे वावुरपी स.निकूबाब कारपुरकार हांचे नांव माटवाच्या मुखेल दाराक दिल्लें.

साहित्य, संस्कृताय आनी पत्रकारिता ह्मा मळार तोखणायेचो वावर केल्ले, कर्नाटकांतल्या कोंकणी चळवळीक फुडारपण दिल्ले आनी पिंडान कवी आशिल्ले श्री.बी.वी बाळिगा हे ह्मा संमेलनाचे अध्यक्ष आसले.फा.मोरेन द.सौझ हांणी ह्मा संमेलनाचे उदूघाटन केलें. श्री.तोमाझीन्यु कार्दोझ(येवकार अध्यक्ष),डॉ.तानाजी हळर्णकार (कार्याध्यक्ष) श्री भरत नायक (सरचिणीस) शांताराम वर्दे वालावलीकार(भाडांरी) ह्मा जाळवणदारांवांगडाच श्री नागेश करमली,श्री रमेश वेळुस्कर,श्री सदांनद काणेकार, श्री.शशिकांत पुनाजी, श्री प्रकाश पाडगांवकार हांणी हें संमेलन जैतिवंत जावपाक कश्ट घेतले.

दोन दिसांच्या ह्मा अक्षर उत्सवांत उक्तावण सुवाळो, मानेस्तांचे सत्कार,कवी संमेलनां,परिसंवाद, संस्कृतीक कार्यावळ आनी समारोपाचो दबाजो जालो.नव-साहित्य निर्मिती, लोकवेदाचें अंतरंग,भारतीय भासांतलें आदान-प्रदान,भाशेच्यो शैली आनी हेर विशयांचेर खोलायेन चर्चा परिसंवांदांनी जाली.कोंकणी ज्वलंत प्रस्नाचेर उक्ते बसकेंत भासाभासा जाली.समारोपाच्या सुवाळ्यांत गोंयचे शिक्षणमंत्री,श्री विनयकुमार उजगांवकार आनी कायदे मंत्री श्री.लुईझिन्यु फालैर हांणी सरकाराची कोंकणीकडली भुमिका स्पश्ट केली.सुयोग्य नियोजन आनी उत्कृश्ट आयोजन आशिल्ल्या ह्मा संमेलनांत गोंय,महाराष्ट्र,कर्नाटक आनी केरळ राज्यांतल्या प्रतिनिधींनी व्हड संख्येन वांटो घेतल्लो.