11 वें संमेलन

इकरावें संमेलन गोंयाभायर कारवारा घडोवन हाडपाचें थारलेउप्रांत, ताची जापसालदारकी कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हें संस्थेन,हाचेमुखार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेकडेन सोंपोवपाचें थरायलें.परिशदेन ही जापसालदारकी मानून घेतली आनी ते प्रमाण फुडलो वावर सुरू केलो.

कारवारच्या कोंकणी भाशा आनी सांस्कृतीक केंद्रान इकरावें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन आयोजीत करपाची जापसालदारकी स्विकारली.फेब्रुवारी ८-९,१९९२ अशे दोन दीस संमेलनाची कार्यावळ चलली.कोंकणी परिशदेचे संस्थापक आनी म्हालगडे कोंकणी सेवक स.माधव मंजुनाथ शानभाग हांच्या मानाक संमेलन थळाक ‘माधव मंजुनाथ शानभाग नगर’ अशें नांव दिल्लें. श्रीमती आशा पालनकार ह्मो ह्मा संमेलनाच्यो येवकार अध्यक्षा जाल्यार प्रा.पुरूषोत्तम देसाय हे कार्याध्यक्ष आसले.संमेलनाचे अध्यक्ष आसले नामनेचे कोंकणी लेखक श्री.एडवीन जे.एफ.द सौझ.संमेलनाचें उक्तावण नामनेचे कन्नड साहित्यकार आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार सन्मानीत डॉ.शिवराम कारंत हांणी केल्लें.

येवकार समितिच्या कारभार्‍यांमदीं श्री.दीपक गांवकार हे प्रधान कार्यदर्शी आनी श्री.अनंत बसरूर हे कोशाध्यक्ष आसले.

दोन दीस चलील्या ह्मा संमेलनांत उक्तावण सुवाळो,त्या सुवाळ्यांत मानेस्तांचो सत्कार,उप्रांत कवी संमेलन, तरेकवार संस्कृतीक कार्यक्रम,नाटक अशो पयल्या दिसाच्यो कार्यावळी आसल्यो. दुसर्‍या दिसा ‘कोंकणी साहित्य आयच्या पेण्यार’ कोंकणी चळवळीचो हावेस’ ‘कोंकणी उदरगतीक कोंकणी संस्थांचो हातभार’ आनी कोंकणी भाशेची तांक’, ‘कोंकणी साहित्याचे उदरगतींत तरणाट्यांचो वांटो’ ह्मा विशयांवयले परिसंवाद जाले.उकते बसकेंत कोंकणीच्या संबंदांत कांय थाराव मानून घेतले.तातूंत सविधानाचे आठवे वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव करपाची मागणी करपी थाराव मुखेल आसलो.हेर थारावांमदीं कोंकणी भाशीक भुरग्यांचें मुळावें शिकप कोंकणींत जावचें,गोंयांत राजभास कायदो चालीक लावचो,आकाशवाणी आनी दूरदर्शन कार्यावळींनी कोंकणीक फावो तो वेळ आनी सुवात मेळची,हांचो आस्पाव आसलो.उकेत बसके उप्रांत समारोप सुवाळो जालो. त्या वेळार तेन्नाचे गोंयचे खेळां मंत्री श्री.संजय बांदोकार आनी पदूमश्री श्री.वामन सरदेसाय हे मुखेल सोयरे आसलें ह्मा सुवाळ्याउप्रांत कवी संमेलन आनी रातची तरेकवार संस्कृतीक कार्यावळ जाल्ली.

कोंकणी साहित्य संमेलनां हीं कोंकणीच्या साहित्यीक,भाशीक तशेंच संस्कृतीक मळावयलो एक अप्रूप असो वावर.ह्मा संमेलनांवरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांत रावन कोंकणी भाशेंतल्यान साहित्याची साधना करतल्यांक एकठांय येवन साहित्यीक तशेंच दर एक संबंदीत विशयाचेर विचारांचे आदार-प्रदान करपाची संद मेळटा.कोंकणी भाशीक आनी संस्कृतीक नदरेन अदीक संघटीत जावपाचे नदरेन जो वावर जाता,तातूंत साहित्य संमेलनाच्या वावराक एक म्हत्वाची सुवात आसा.