9 वें संमेलन

णववें संमेलन पुर्विल्ल्या नामनेच्या भतग्राम वाठारांतल्या सांखळी गांवात १६ आनी १७ माय,१९८७ ह्मा दिसांची जालें.संमेलन थळाक, कोंकणीचे प्राणाचार्या शणै गोंयबाब हांच्या पुण्य उगडासाक ‘शणै गोंयबाब नगर’ अशें नांव दिल्लें. कोंकणीतले नामनेचे कवी,नाटककार आनी पत्रकार.मंगळुरांत राबितो करून आशिल्ले सर्गेस्त चा.फ्रा.द.कॉश्त हे ह्मा संमेलनाचे अध्यक्ष आसले.येवकार समितीचे अध्यक्ष आसले प्रा.अरूण रामचंद्र साखरदांडे.कार्याध्यक्ष आसले श्री.सदानंद काणेकार.संमेलनाचें उक्तावण मणिपुरचे संसद सदस्य,शिक्षणीक जाणकार आनी लेखक प्रा.एम.तोंबी सिंग हांचे हस्तुकीं जाल्लें. साहित्यीक तशेंच भाशीक आनी संस्कृतीक मळावयल्या थळाव्या व्यक्तींचो सत्कार, नव्या पुस्तकांचे प्रकाशन हांचो उक्तावण सुवाळ्यांत मुखरलपणान आस्पाव आशलो. संमेलनाच्या दुसर्‍या दिसा परिसंवाद आनी चर्चा हे कार्यक्रम आसले. ‘एकविसाव्या शतमानाच्या संदर्भांत कोंकणी साहित्याचो विचार’ ह्मा परिसंवादाची येजमानकी श्री.रवींद्र केळेकार हांणी चलयिल्ली.दुसर्‍या परिसंवादाचो विशय आसलो ‘कोंकणी भास आनी निर्मणेचो वावर’ आनी ताची येजमानकी श्री.पुंडलीक नायक हांणी चलयिल्ली.ह्मा दोगूय परिसंवाद-चर्चांनी गोंय,महाराष्ट्र,केरळ,कर्नाटक तशेंच देशांतल्या हेर भागांतल्यान आयिल्ल्या लेखक प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो.कवी संमेलनाची कार्यावळ दोन वांट्यांनी जाल्ली.कार्यक्रम विशय नियामक समितींत वेगवेगळ्या थारावांचेर चर्चा जावन कांय थाराव मानून घेतल्ले.तातूंत कोंकणीक राजभाशेचो मान मेळोवन दिवपाक निर्धारान लढो दिल्लेखातीर गोंयचे जनतेंचें अभिनंदन केल्लें. हाचेभायर राजभास कायदो चालीक लावप,दूरदर्शन आकाशवाणीचेर कोंकणी कार्यावळी,शिक्षणीक मळार कोंकणीचो अदीक पद्दतशीर उपेग हे विशीं थाराव मानून पंगडांनी सादर केल्ली लोककलांचे दर्शन घडोवपी संस्कृतीक कार्यावळ.जाल्यार दुसर्‍या दिसा रातची माशेल ड्रॅमॅटीक असोसिएशनान सादर केल्ल्या अनिरूध्द बीर हांच्या नाटकाचो कार्यक्रम जाल्लो