8 वें संमेलन

आठवें संमेलन अंत्रुजेंतल्या रामनाथी ह्मा सैमसुंदर आनी श्रीरामनाथाच्या पवित्र स्थलांत ११-१२ मे,१९८५ ह्मा दिसांनी जालें. संमेलम सुवातेक ‘दाद वैद्य नगर’ अशें गोंयच्या व्हड कर्तुत्वी पुताचें नांव दिल्लें. कोंकणीतले नामनेचे नवलकथाकार आनी कांदबरीकार श्री.दामोदर मावजो हे ह्मा संमेलनाचे अध्यक्ष आसले.येवकार समितीचे अध्यक्ष आसले साहित्यकार श्री.एन्.शिवदास. नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक आनी निर्माते श्री.रामानंद सागर हांणी ह्मा संमेलनाचें उक्तावण केल्लें. साहित्यकार आनी थळाव्या लोककलाकारांचो भोवमान ही ह्मा उक्तावण दबाज्यांतली एक विशेशताय आसली.ह्मा संमेलनाच्या वावराचो दुसरो दीस चर्चा, परिसंवाद,कवी संमेलनां, कोकणीभायल्या लेखकांची कार्यावळ अशेतरेन आंखिल्लो. कवी संमेलनाचे दोन भाग केल्ले.कवयित्री संमेलन आनी कवी संमेलन.ते भायर तरणाट्यांचे बरपाववळीची झलक होय एक वैशिष्ट्यपूण कार्यक्रम आसलो. ‘कोंकणी कथेचो नियाळ’ हो एक कार्यक्रम तशेंच परिसंवाद-चर्चेखातीर ‘कोंकणी भास आनी बरपावळ-फुडाराची दिशा’ हो विशय दविरुल्लो.हे चर्चेत गोंय तशेंच गोंय भायल्यान आयिल्ल्या साहित्यकारांनी वांटो घेतिल्लो.ह्मा परिसंवाद-चर्चेचे शिक्षण आनी बालसाहित्य,कोंकणी समाज आनी साहित्य.तशेंच राजकी,सामाजीक, संस्कृतीक जिवीत आनी कोकणी बरपावळ अशें भाग केल्ले. कोंकणी भायल्या लेखकांचे कार्यावळींत पंजाबी,बंगाली,कन्नड,मराठी तशेंच गुजराती साहित्यकारांची उलोवपां जाल्लीं.