6 वें संमेलन

सवें संमेलन गोंयच्या दक्षिण वाठारांत काणकोणा १४ आनी १५ फेब्रुवारी १९८१ ह्मा दिसांनी जालें.ह्मा संमेलनाखातीर खासा मंटप उबारिल्लो आनी ताका कोंकणीचे म्हलगडे आनी कोंकणी साहित्य परिशदेचे संस्थापक शानभाग हांचे  ‘माधव मंजुनाथ शानभाग नगर’ अशें नांव दिल्लें.ह्मा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आसले फादर आल्वारू रेनातु मेंदीश.कार्याद्यक्ष आसले श्री.रमेश कोमरपंत.संमेलनाचे अध्यक्षपद प्रो.शांताराम अनंद हेदो हांणी चलयिल्लें. संमेलनाक उदूघाटक म्हणून नामनेचे पत्रकार श्री.माधव विठ्ठल कामत हे लाबिल्ले.

पयल्या दिसा उक्तावण दबाजो जाल्लो,तातूंत कार्याध्यक्ष,येवकार अध्यक्ष,उदूघाटक,अध्यक्ष हांचीं उलोवपां, मानेस्तांचो सत्कार,नव्या पुस्तकांचे प्रकाशन आदी कार्यक्रम आसले.तेन्नाचे गोंयचे मंत्री श्री.शेख हसन हरूण हे उक्तावण दबाज्याक मुखेल सोयरे म्हणून आयिल्ले.

दुसर्‍या दिसा जे कार्यक्रम आसले तातूंत प्रतिनिधींची वळख, ‘कोंकणी साहित्य:फाटल्या अणभवांतल्यान फडली आंखणी’हो परिसंवाद, आनी चर्चा, ‘साहित्य प्रसाराचो मार्ग’ ही चर्चा, ‘नवे कवी-नवे उमाळे’ हें कवीसंमेलन हांचो आस्पाव आसलो.ह्माय संमेलनांत कसलेच थाराव अशे करूंक नात,पूण उक्ते बसकेंत  ‘कोंकणीच्या सर्वांगीण विकासाखातीर आनी जैतापासत वावुरपाचो’ सामुहीक निर्धार मात सोपुताच्या रूपान सगल्यांनी घेतल्लो.संमेलनाचे उक्ते बसकेक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय विधानसभेचे तेन्नाचे उपसभापती श्री.वैकुंठ देसाय हे उपस्थीत आसले. कोंकणीच्या सगल्या वाठारांतल्या प्रतिनिधींचे उपस्थितींत संपन्न जाल्ल्या ह्मा संमेलनांत. गोंयच्या दक्षिण वाठारांतल्या विशेश करून काणकोण म्हालांतल्या लोककलांचें दर्शन घडोवपी संस्कृतीक कार्यावळीचें दोनय दीस आयोजन केल्लें.