15 वें संमेलन

परवरी हांगा प्रो.ज्योकीं आन्तोन फेर्नांदीश नगरांत आझादभवन वाठारांत २१ आनी २२ एप्रिल २००१ वर्सा जालें. या संमेलनाचे अध्यक्ष आसले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते कोंकणी गोकुळदास प्रभू. नामनेचे हिंदि कवी आनी गीतकार भौ.गुलजार संमेलनाक उदूघाटक म्हूण हजर आसले.  सम्मेलनांचें येवकार अध्यक्षपद नामनेचे कोंकणी नाटककार भबरत नायक तर कार्याध्यक्ष श्री तुकाराम शेट हे हाजीर आसले.

दोन दिसाच्या संमेलनाचो उक्तावण सुवाळो २१ एप्रिललाक सांजे चार वरांचेर जालो. यावेळार भौ.गुलजार हाणी दिवली पेटोवन संमेल्लनाचें उक्तावण केलें. या वेळार भौ.शरदचंद्र शणै, भौ.पांडूरंग भांगी(साहित्य अकादमी पुरस्कार) सौ.माधवी सरदेसाय आनी प्रा.हरिश्चंद्र नागवेकार (अणकार पुरस्कार साहित्य अकादमी), भौ.एन.शिवदास आनी माया खरंगटे (बालसाहित्य) हांचे राष्ट्रीय पांवड्यार साहित्य पुरस्कार जोडिल्ल्याखातीर भोवमान जालो.या वेळार भौ.गोकुळदास प्रभू हांचें अध्यक्षीय भाशण जालें.उक्तावण सुवाळो सोपल्या उपरांत दुसर्‍या सत्रांत सृजनमेळ या कार्यावळींत गजानन जोग,वसंत भगवंत सावंत,नयना आडारकार हांचें कथाकथन आनी आनी कविता सादरिकरणीची कार्यावळ रघुनाथ सावर्डेकार हाणी केली.राती नामनेचे कवी नागेश करमली हांच्या येजमानके खाला कविसंमेलन जालें.

२२ एप्रिल आयतार ‘कोंकणी वैचारिक साहित्य आयचें वास्तव आनी फुडार’ह्मा विशयाचेर चंद्रकांत केंणी हांच्या येजमानकेखाला परिसंवाद जालो.या परिसंवादात दत्ता नायक हाणी पेपर वाचन केल्या उपरांत भासाभास जाली.साहित्य संवाद या कार्यावळींत लेखकांकडे भासाभास करपाची कार्यावळ तर सांजे कोंकणी साहित्यांत लोकवेदाचें दर्शन ही कार्यावळ जाली.

समारोप सुवाळ्यांत परिशदेचे कार्याध्यक्ष डॉ.तानाजी हळर्णकार हांचे उलोवप जालें.या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण उदय भेंब्रे हाजीर आसले.भौ.गोकुळदास प्रभू हांचे समारोपाचें भाशण जालें.

दोन दिसांच्या कार्यावळीत कोंकणी चळवळीच्या नदेरन चालू आशिल्ल्या वावराचो भासाभास जाली.शिवाय कोंकणीचो वावर फुडें व्हरपाच्या नदरेन तरनाट्यानी पुढाकार घेतला हे खातीर उलोवप्यानी खोस प्रगटावन कोंकणीची संघटीत जैतीवंत परंपरा अशीच तिगोवन धरून ती मुखार व्हरची अशी आस्त म्हालगड्यानी उक्तायली.कोंकणीच्या आड जे कोण येतात तांकां विरोध करून कोंकणी घुडी सदाच वयर-वयर धरून कोंकणी चळवळ यशस्वी करपाचो सोपूत संमेलन आय़ोजकांनी घेतलो.दोन दीस चालू आशिल्लें हे संमेलन यशस्वीरित्या सोंपलें.