10 वें संमेलन

धावें संमेलन संत सोहिरोबा,भाऊ दाजी लाड,जिवबादादा केरकर हांच्या जल्म वाठरांत पेडण्यांत १७ आनी १८ फेब्रुवारी १९९० ह्मा दिसांनी भरलें. पेडणेचे नामनेचे कलाकार सर्गेस्त मुरारबा पेडणेकार हांच्या उगडासाक वाठराचें ‘मुरारबा पेडणेकार’ अशें दिल्लें.

कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे श्री.गुरुनाथबाब केळेकार संमेलनाचे अध्यक्ष आसले.येवकार समितीच्यो अध्यक्षा, श्रीमती कमल पार्साकार आनी कार्याध्यक्ष श्री.सुहास पार्सेकार आशिल्ले.संमेलनाचे सरचिटणीस श्री प्रकाश तळवणेकर आनी भांडारी श्री.तुकाराम म्हामल आसले.संमेलनाचें उदूघाटन फा. आन्तोनियु पेपैर हांचे हस्तुकीं जालें. ह्मा संमेलनाक जैतिवंत करचेखातीर डॉ.तानाजी हळर्णकार आनी श्री.नागेश करमली हांणी मोलादीक कामगिरी केल्या.

दोन दीस चलिल्ल्या संमेलनांत परिसंवाद,कवी संमेलन आनी संस्कृतीक कार्यावळींचो आसपाव आसलो.पयल्या दिसा ‘शबै शबै भौजनसमाज’ ह्मा नाटकाचो प्रयोग जालो.नवोदीत कवींच्या संमेलनाची येजमानकी कारवारचे प्रो.पुरूषोत्तम देसाय हांणी चलयली.ह्मा संमेलनाक मंगळुरासावन पयलेच फावटीं चड प्रतिनिधी आयिल्ले.

विशय नियामक समितीन वेगवेगळ्या थारावांचेर चर्चा जावन काय थाराव मानून घेतल्ले.तातूंत-कोंकणी भाशेचो संविधानाचे आठवे वळेरेत आसपाव करचो,राजभास कायदो चालीक लावचो,शिक्षणीक धोरण तयार करचें,मायणाशेंत पूर्व-प्राथमिक आनी प्राथमिक शिक्षण गोंयांत सुरू करचें, गोंय राज्याक टीवी स्टुडिओ बेगोबेग दिवचो आनी कोंकणी भाशीक लोक गोंय तशेंच महाराष्ट्र,कर्नाटक आनी केरळ ह्मा राज्यांनी पातळ्ळ्यात,ह्मा लोकांपासत आकाशवाणीचेर राष्ट्रीय वृत्तविभागाचो आसपाव करचो,राज्याभाशेच्या आंदोलनांतल्या वावुप्यांचेर घाल्ल्यो केसी फाटीं घेवच्यो,गोंय राज्य आनी सांस्कृतीक मंडळ स्थापन करचें.सिनेमा विकास महामंडळ स्थापन करचें.गोंय ग्रंथालय विधेयकावरवीं कोंकणी पुस्तकां,प्रकाशन,वाचनालयां हांकां सरकारी पालव मेळपाची खाशेली तरतूद करची,संवसारभर पातळिल्ल्या गोंयकारांचें संमेलन घडोवन हाडचें,कर्नाटकांत कोंकणी साहित्य अकादेमी स्थापची आदिंचो आस्पाव आशिल्लो.