तिसरें संमेलन

हें १५ आनी १६ फेब्रुवारी १९७५ वर्सा मडगांवां भरलें. श्री.उदय भेंब्रो हे संमेलनाचे अध्यक्ष आसले आनी एवग्रियु जॉर्ज येवकार अध्यक्ष. नामनेचे कोंकणी नाटककार, श्री.देवराय बैंदुर हांणी संमेलनांचें उघूघाटन केलें.येवकार समितीचे कार्याध्यक्ष श्री.शांताराम अनंत हेदो हांच्या मार्गदर्शनाखाला विंगड विंगड समित्यांच्या वांगड्यांनी हें संमेलन जैतिवंत करपाक हातभार लायलो.शेनवारा सांजवेळा संमेलनाचें उदूघाटन जालें आनी रातीकडेन सांस्कृतीक कार्यावळ जाली.गोंय,महाराष्ट्र,कर्नाटक आनी केरळ राज्यांतल्या कोंकणी लेखकांनी ह्मा संमेलनांत वांटो घेतल्लो.

दुसर्‍या दिसा सकाळीं विशय नियामक समितीचे बसके उप्रांत कोंकणी साहित्याचे वाडीची दिशा सारकी आसा काय ना हाचेर एक परिसंवाद जालो.दनपारां लेखकांचो मेळवो.जो एकमेकांकडेन वळख वाडोवपाक उपकारलो.उक्ते बसकेंत कांय म्हत्वाचे थाराव घेतले. उप्रांत रातीकडेन कवी संमेलन जालें.

मानून घेतल्ली थारावांमदीं कोंकणीचो घटनेचे आठवे वळेरेंत आस्पाव करचो,साहित्य अकादेमीन हे भाशेक मान्यताय दिवची,गोंय सरकारान कोंकणी नाटकांवयलो करमणूक कर रद्द करचो, कोंकणीचे वरवीं समाज जागृती घडोवन हाडून गोंयचें पुनरूत्थान करचें, घरावे आनी भौशीक जिणेंत कोंकणीक मानाची सुवात दिवची,आकाशवाणीन आपल्या विंगड विंगड केंद्रांचेर कोंकणीक चड वेळ दिवचो आनी गोंयच्या अदमासपत्रांत मंजूर जाल्ले पयशे राज्य सरकारान कोंकणीचे उदरगती खतीर वापरचे अशो मागण्यो करपी थराव आसले