चवथें संमेलन

चवथें संमेलन ७ आनी ८ मे १९७७ अशे दोन दीस म्हापशां जालें.संमेलनाचें उदूघाटन नामनेचे हिंदी लेखक डॉ.नामवर सिंग हांणी केलें. फा.आंतोनियु पेरैर हे संमेलनाचे अध्यक्ष आनी येवकार अध्यक्ष श्री.पांडुरंग पु.शिरोडकार हे आसले.पयल्या दिसा उदूघाटनाचो दबाजो जाले उपरांत दुसर्‍या दिसा सकाळीं साहित्यीक चर्चेचो कार्यक्रम जालो.कोंकणी साहित्योचो दर्जो, कोंकणी नाटक,वाचप्यांच्यो अपेक्षा,समाज आनी साहित्य,साहित्याचो पांवडो,साहित्याचें प्रकाशन सारक्या प्रस्नांचेर हे चर्चेत विचार जालो. सांजवेळची सभा संमेलनाचे अध्यक्ष फा.पेरैर हांचे येजमानपणाखाल जाली.हे सभेन वेगवेगळ्यो थारावण्यो घेवन सोंपिल्ल्या बरोवप्यांक आर्गां ओंपलीं तशेंच कोंकणीचो घटनेचे आठवे वळेरेंत आस्पाव करपाची मागणी केली.दुसरे एके थारावणेन संमेलनान साहित्य अकादेमीक परबीं दिलीं.शिक्षणाच्यं मळार कोंकणी आकाशवाणीवयल्यो कोंकणी  कार्यावळी,नातकांवयलो करमूक कर ह्मा विशयांचेर संमेलनान थारावण्यो केल्यो.