आधूनिक पर्व

शेणै गोंयबाबान शेक्सपिअर आनी मोलियेर ह्या पश्चिमी नाटककारांचीं नावादीक नाटकां कोंकणींत रुपांतरित करून रंगमाचयेक मोलादीक देण दिली.  मोगाचें लग्न, पोवनाचें तपलें आनी झिलबा राणो, आदी साबार नाटकां ह्या प्रकाराचीं. शेणै गोंयबाबा उप्रांत ह्या क्षेत्रांत पावल दवरिल्ले व्यक्ती म्हळ्यार प्रो. रामचंद्र शंकर नायक.   तांगेलें  चवथीचो चंद्र  हें  लोकप्रिय जाल्लें नाटक. ह्याच काळाक मंगळूरचे लुईस मास्करेन्स हाणी आब्रांवांचें यझदान  बरयिल्लें.   ही खूबच प्रभावी आनी साहित्यिक मूल्याची नाट्यरचना.

1950 च्या अदमासाक मुंबयच्या गोंयकार विद्यार्थ्यानी आंतर महाविद्यालयीन एकांकी सर्तींत सक्रिय वांटो घेवन कोंकणी नाट्य चळवळेक तेंको दिलो. 1958 वर्सा सावन  मुंबयचे कोंकणी साहित्य समितीन नाट्य महोत्सव घडोवन हाडपाक सुरवात केली.  देवराय बैंदूर हाणी कौरवांलो कृष्णु  सारखीं बरीं नाटकां बरयलांत.

1955-56 च्या काळांत पुंडलीक नारायण दांडो हांणी आधूनिक तंत्रां वापारून,  गोंयच्या समाजजिणेच्या वास्तविक, कलात्मक चित्रणाचें  ताची करामत नाटक रचलें. हें नाटक आनी तांगेलीं नभोनाटकां कोंकणी रंगमाची प्रस्थापित करपाक प्रेरक जालीं.  दांडेचे समकालीन  कृष्णा लक्ष्मण मोयो हाणी बरयल्लें तुळशीचें लग्न नाटकय एक बरें नाटक.  1952-62 काळांत के.एन. राव दांडेली हांणी उत्सवां खातीर कांय नाटकां बरयल्लीं.

गोंयची सुटका कोंकणी चळवळीक खूब प्रेरणादायक जाली.  सुटके उप्रांत गोंयांत तशेंच गोंया भायर कोंकणी नाट्य चळवळीक एक नवी नेट आयली म्हळ्यार चूक जावंची ना. गोंयांत किसन कामत, विनय सुर्लकार, रामकृष्ण जुवारकार, अशोक कामत हाणी नाट्यलेखन करून कोंकणी माचयेक योगदान दिलें तर मध्य केरळांत कोंकणी नाटक क्षेत्रांत पयली फावट जाग आयली आनी थंयचे लेखक/कलाकार सातत्यान नाटकां सादर करपाक लागले.

पुण 1976 वर्सा उप्रांत, जेन्ना गोंयचे कला अकादेमीन कोंकणी नाट्य महोत्सव सुरू जालो, तेन्नाच कोंकणी नाटक ख-या अर्थान विकासाच्या मार्गार पावलें.  कला अकादेमीच्या सर्तीक लागून कोंकणी रंगमंचयेचे लेखक आनी इतर कलाकार आपली प्रतिभा दाखोवपाक पावले. घटना, संवाद, नाट्यगूण आदी लक्षांत घेतलें तर पुंडलीक नारायण नायक हे आज कोंकणी नाट्य लेखनांत अग्रगण्य जावन आसात. तांचें शबै शबै भौजन समाज, श्री विचित्राची जात्रा आदी नाटकां आंतर राष्ट्रीय पांवड्याचीं आसात. चा. फ्रा. दे कोस्ता हांगेलें सुणें माजर हासता, तर्नें तर्नें मोर्नें आदी नाटकांय उल्लेखनीय जावन आसात. अनिरुद्ध बीर, श्रीधर कामत, दिलीप बोरकार, हाणी मौलीक रूपाचीं नाटकां बरयलांत.  उदय भेंब्रे, दत्ता नायक, एन. शिवदास, उल्हास बुयांव, जे. एल. गोयश, सुभाषचंद्र प्रभु, शिवदास मल्ल्या, के. नारायण नायक  हांगेलेंय योगदान विसरपा सारखें न्हय.

शेक्सपीअर, मोलीयर हांचें नाटक कोंकणींत रूपांतरित करून सादर केल्ल्याचॊ वयर उल्लेख जाला. हो वावर चालू उरलो.  भारतीय रंगमाचयेर सादर जाल्लीं मराठी, बंगाली, कन्नड, हिंदी, संस्कृत नाटकांय कोंकणींत अणकारून सादर करपाचो  प्रयत्न चालू आसा.   नागेश करमली, प्रो. प्रकाश थळी, प्रो. शांताराम हेदो, सुरेश काकोडकार, पुरुषोत्तम सिंगबाळ हाणी कांय भारतीयेतर भाशांचीं नाटकां कोंकणींत अणकारल्यांत आनी कोंकणी नाट्य चळवळीक योगदान दिलां.