खबरो
  • 31 वें अधिवेशन. 6-7 जानेवारी, 2018. महाराष्ट्र्र राज्य भारत स्काउट्स & गायड्स पवलियन, शिवाजी पार्क,मुंबय. उक्तावण समारंभांत दिवली पेटयतना अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार

    31 वें अधिवेशन. 6-7 जानेवारी, 2018. महाराष्ट्र्र राज्य भारत स्काउट्स & गायड्स पवलियन, शिवाजी पार्क,मुंबय. उक्तावण समारंभांत दिवली पेटयतना अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार

  • सरस्वती सम्मान फावो जाल्ले खातीर जेश्ट कोंकणी लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हांचो 23व्या साहित्य  संमेलनाचे माचयेर  भोवमान. 12  मार्च 2017. नवी दिल्ली  

    सरस्वती सम्मान फावो जाल्ले खातीर जेश्ट कोंकणी लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हांचो 23व्या साहित्य  संमेलनाचे माचयेर  भोवमान. 12  मार्च 2017. नवी दिल्ली